Naknada
štete
prilikom
saobraćajnih
nezgoda

Šta činiti ukoliko
Vam se dogodi
saobraćajna nezgoda?
Saznajte više...
Dobro došli !

Advokatska kancelarija Mitić

 • Profesionalno
 • Odgovorno
 • Brzo
 • Efikasno

Angažujte nas


Pogledaj sve usluge

Pravne usluge koje nudimo:

NAKNADA ŠTETE
 • Ostavinski postupak (postupak nasledjivanja)
 • Testament
 • Deoba nasledjene imovine izmedju naslednika
 • Ugovor o doživotnom izdržavanju
 • Naslednička izjava
 • Razvod
 • Podela imovine
 • Nasilje u porodici
 • Roditeljsko pravo
 • Zakonsko izdržavanje
 • Odbrana okrivljenih u krivičnom postupku
 • Zastupanje oštećenih u krivičnom postupku
 • Zastupanje klijenata u prekršajnom postupku
 • Uknjiženje kuća i stanova i promena imaoca prava u Katastru nepokretnosti
 • Konverzija prava korišćenja u pravo svojine
 • Ubrzanje postupka u Katastru nepokretnosti
 • Pribavljanje izvoda iz lista nepokretnosti
 • Ugovor o prodaji stanova, kuća, placeva i ostalih stvari
 • Ugovor o poklonu
 • Ugovor o doživotnom izdržavanju
 • Ugovor o zakupu
 • Ugovor o zajmu
 • Ostali ugovori

Zakažite sastanak

Popunite formular i kontaktiraćemo Vas u najkraćem roku radi dogovora.
  Napomena: Postuamo u skladu sa advokatskom tajnom.

  Kvalitetan odnos advokata i klijenta je ključ uspeha!