NAKNADA ŠTETE

10 novembra, 2019

Naknada nematerijalne štete Naknada materijalne štete Naknada štete u slučaju saobraćajne nezgode

Read more

NASLEDJIVANJE

10 novembra, 2019

Ostavinski postupak (postupak nasledjivanja) Testament Deoba nasledjene imovine izmedju naslednika Ugovor o doživotnom izdržavanju Naslednička izjava

Read more

PORODIČNO PRAVO

10 novembra, 2019

Razvod braka Podela imovine Nasilje u porodici Roditeljsko pravo Zakonsko izdržavanje

Read more

KRIVIČNO I PREKRŠAJNO PRAVO

10 novembra, 2019

Odbrana okrivljenih u krivičnom postupku Zastupanje oštećenih u krivičnom postupku Zastupanje klijenata u prekršajnom postupku

Read more

KATASTAR NEPOKRETNOSTI

10 novembra, 2019

Uknjiženje kuća i stanova i promena imaoca prava u Katastru nepokretnosti Konverzija prava korišćenja u pravo svojine Ubrzanje postupka u Katastru nepokretnosti Pribavljanje izvoda iz lista nepokretnosti

Read more

UGOVORI

9 septembra, 2016

Ugovor o prodaji stanova, kuća, placeva i ostalih stvari Ugovor o poklonu Ugovor o doživotnom izdržavanju Ugovor o zakupu Ugovor o zajmu Ostali ugovori

Read more