• Odbrana okrivljenih u krivičnom postupku
  • Zastupanje oštećenih u krivičnom postupku
  • Zastupanje klijenata u prekršajnom postupku