• Ostavinski postupak (postupak nasledjivanja)
  • Testament
  • Deoba nasledjene imovine izmedju naslednika
  • Ugovor o doživotnom izdržavanju
  • Naslednička izjava