Postupak nadoknade nematerijalne štete.

BolŠta činiti ukoliko vam se dogodi saobraćajna nezgoda? Svakom se može dogoditi da kao vozač ili putnik u putničkom vozilu, vozač motocikla ili bicikla ili u svojstvu pešaka, u jednom trenutku života postane učesnik saobraćajne nezgode. Ukoliko se to dogodi u prvom redu je najvažnije proveriti da li postoje povređena lica. Ukoliko postoje pozvati hitnu pomoć i policiju.

Postupak nadoknade nematerijalne štete od osiguranja se pokreće podnošenjem odštetnog zahteva osiguravajućoj kući krivca za izazivanje saobraćajne nesreće. Za nadoknadu nematerijalne štete, u vidu fizičkog bola, straha, umanjenja opšte životne aktivnosti, duševnog bola zbog naruženosti, kao i materijalne štete koja proizilazi iz nematerijalne štete u vidu troškova medicinskih pregleda, kupovine lekova, trošak za tuđu negu i pomoć, pocepane odeće ili razbijenih naočara i mobilnog telefona, potrebno je sakupiti dokaze i iste dostaviti osiguranju. Ti dokazi su zapisnik, skica i fotodokumentacija sa lica mesta koje je sačinila Saobraćajna policija, medicinski izveštaji, fotografije i računi za medicinske preglede, lekove i oštećene stvari.

Kada se u osiguranju kompletira predmet, isto donosi odluku i isplaćuje štetu. Rok u kom osiguranje mora doneti odluku za nematerijalnu štetu je 90 dana. Ukoliko se dogodi da niste zadovoljni visinom isplaćene štete ili ukoliko osiguranje odbije isplatu štete, osiguranju se podnosi prigovor.

Ukoliko ni posle prigovora niste zadovoljni visinom isplaćene štete, podnosi se tužba protiv osiguranja i protiv štetnika solidarno.

Postupak nadoknade materijalne štete.

slupan autoUkoliko je u saobraćajnoj nezgodi došlo do veće materijalne štete na vozilima potrebno je pozvati policiju da bi oni uradili zapisnik o uvidjaju. Ukoliko se radi o manjoj materijalnoj šteti  do iznosa od 500,00 Evra i nije sporno ko je kriv za nezgodu, a da bi se izbeglo pokretanje prekršajnog postupka u Prekršajnom sudu a samim tim i kažnjavanje, može se popuniti Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi, koji je svaki vozač dužan da poseduje u svom motornom vozilu. Treba imati u vidu da je Evropski izveštaj nužno detaljno popuniti, u njega ucrtati skicu lica mesta, kao i oštećene delove vozila i uneti priznanje krivice jednog od vozača. Nakon toga od velike važnosti je da učesnik koji je priznao krivicu ode u svoje osiguranje sa Evropskim izveštajem da da izjavu o saobraćajnoj nezgodi u kojoj će prihvatiti odgovornost za izazvanu štetu. Ukoliko se radi o materijalnoj šteti većoj od 500,00 Evra potrebno je pozvati i sačekati policiju koja će uraditi zapisnik o uviđaju. Odštetni zahtev se podnosi osiguravajućoj kući krivca za izazivanje saobraćajne nezgode. Uz odštetni zahtev treba priložiti očitanu ličnu kartu, očitanu saobraćajnu dozvolu i platnu karticu, nekada osiguranja traže polisu osiguranja i vozačku dozvolu. Veoma je važno da se ne popravlja vozilo dok ovlašćeni procenitelj osiguranja ne napravi zapisnik o oštećenju vozila sa fotografijama oštećenja ili dok veštak saobraćajne struke ne uradi svoj nalaz i mišljenje sa fotografijama oštećenja, jer je to dokaz o oštećenju vozila bez kog osiguranje neće isplatiti štetu. Kada se to uradi u dogovoru sa osiguranjem možete vozilo popraviti u servisu koji i osiguranje priznaje i onda će vam osiguranje isplatiti štetu, a moguće je i da vam osiguranje bez dokaza o popravci isplati naknadu štete.

Ovo su osnovne stvari koje svaki učesnik u saobraćaju treba da zna, ali da biste bili ravnopravni u borbi protiv osiguravajuće kuće potrebna vam je pomoć advokata koji ima iskustva u postupcima nadokande štete pred osiguranjem. Nije isto kada odštetni zahtev napiše advokat koji je stručan i iskusan ili kada vi popunite formular osiguravajuće kuće. Kada sami sebe zastupate pred osiguranjem, redovno se dešava da Vam se isplati daleko manja naknada štete, nego kada idete preko advokata.