Pružamo profesionalno zastupanje klijenata u dole navedenim pravnim oblastima, kao i u mnogim drugim. Za više informacija budite slobodni da nas kontaktirate.

 • NAKNADA ŠTETE

 • NASLEDJIVANJE

  • Ostavinski postupak (postupak nasledjivanja)
  • Testament
  • Deoba nasledjene imovine izmedju naslednika
  • Ugovor o doživotnom izdržavanju
  • Naslednička izjava
 • PORODIČNO PRAVO

  • Razvod braka
  • Podela imovine
  • Nasilje u porodici
  • Roditeljsko pravo
  • Zakonsko izdržavanje
 • KRIVIČNO I PREKRŠAJNO PRAVO

  • Odbrana okrivljenih u krivičnom postupku
  • Zastupanje oštećenih u krivičnom postupku
  • Zastupanje klijenata u prekršajnom postupku
 • KATASTAR NEPOKRETNOSTI

  • Uknjiženje kuća i stanova i promena imaoca prava u Katastru nepokretnosti
  • Konverzija prava korišćenja u pravo svojine
  • Ubrzanje postupka u Katastru nepokretnosti
  • Pribavljanje izvoda iz lista nepokretnosti
 • UGOVORI

  • Ugovor o prodaji stanova, kuća, placeva i ostalih stvari
  • Ugovor o poklonu
  • Ugovor o doživotnom izdržavanju
  • Ugovor o zakupu
  • Ugovor o zajmu
  • Ostali ugovori