U zadnje vreme puno ljudi se razvodi. Kao da je ,,epidemija razvoda”. Naime, izgleda da je izolacija u kojoj smo bili zbog zaraze izazvane ,,koronom” loše uticala na ljudske odnose, pogotovo na bračne odnose.
Po nekim istraživanjima, razvod je veoma stresan period života za supružnike, pa ću ovim tekstom pokušati da vam približim taj postupak, kako biste što lakše i jeftinije prošli kroz isti.

Dva su načina da pokrenete postupak razvoda. Prvi je predlogom za sporazumni razvod braka, a drugi tužbom. U oba slučaja sud svojom presudom odlučuje o razvodu.

Sporazumni razvod

Sporazumni razvod je opcija koju bih preporučio svim bračnim drugovima.Osnovni razlog je to što je sve na dobrovoljnoj osnovi, tako da se u postupku razvoda bračni drugovi dogovaraju o svemu, zbog čega mogu da ostanu u dobrim odnosima i nakon razvoda, što je jako važno za zajedničku decu. Ukoliko postoje zajednička deca, u slučaju sporazumnog razvoda, bračni drugovi se moraju dogovoriti o tome da li će vršiti roditeljsko pravo zajednički ili samostalno.

U slučaju zajedničkog vršenja roditeljskog prava, sporazum o razvodu mora sadržati informaciju o tome gde će biti prebivalište dece, koje mora biti na adresi jednog od roditelja.
Ukoliko se roditelji dogovore da jedan od njih vrši roditeljsko pravo samostalno, tada sporazum o razvodu mora odrediti koji od roditelja će vršiti roditeljsko pravo samostalno, visinu alimentacije koju će plaćati roditelj kome nisu poverena deca i mora se odrediti način održavanja ličnih odnosa sa drugim roditeljem, koji ne vrši roditeljsko pravo. Roditelji se mogu sporazumeti da način održavanja ličnih odnosa sa drugim roditeljem bude po dogovoru.
U ceo postupak razvoda je uključen centar za socijalni rad, koji daje svoje mišljenje o tome šta je najbolji interes dece, tako će supružnici biti pozvani da obave razgovor sa stručnjakom u nadležnom centru za socijalni rad. Na osnovu tog intervjua stručnjaci procenjuju da li je predloženi način vršenja roditeljskog prava u najboljem interesu dece.
Ukoliko supružnici imaju zajedničku imovinu, sporazum o razvodu mora sadržati sporazum o deobi zajedničke imovine. Zajednička imovina je ona imovina koju su supružnici stekli radom, u toku trajanja bračne zajednice.
Sporazumni razvod kratko traje i obično se završi na jednom suđenju, na kojem supružnici mogu da daju svoje izjave.
Sporazumni razvod je samim tim najjeftiniji način da se razvedete.

Razvod pokrenut tužbom

Ukoliko supružnici nisu saglasni sa razvodom ili sa nekim od obaveznih elemenata sporazumnog razvoda, npr. visinom alimentacije, načinom vršenja roditeljskog prava ili načinom deobe zajedničke imovine, jedan od supružnika mora podneti tužbu protiv drugog supružnika i tako pokrenuti postupak razvoda.
Centar za socijalni rad poziva supružnike da daju svoje izjave, kao i kod sporazumnog razvoda, ukoliko imaju zajedničku maloletnu decu.
Nakon toga, započinje suđenje koje obično traje mnogo duže nego kada se radi o sporazumnom razvodu.
Obično se bračni drugovi spore oko visine alimentacije. Visinu alimentacije određuje sud, na osnovu utvrđenih potreba dece i mogućnosti roditelja da daju izdržavanje, u najboljem interesu dece. Sud prilikom određivanja visine alimentacije mora utvrditi kolike su potrebe dece, imajući u vidu njihov uzrast, zdravlje i aktivnosti, kao što su npr. bavljenje sportom, pohađanje časova stranog jezika i dr. Takođe, minimalna alimentacija koja se određuje ne može biti manja od polovine iznosa naknade za maloletne hranjenike, koju redovno utvrđuje ministarstvo nadležno za socijalna pitanja. Za mesec januar 2022. godine, naknada je iznosila 35.177,00 dinara, dakle polovina tog iznosa je minimalni iznos alimentacije. Naravno, sud nije dužan da se pridržava navedenog iznosa, već može alimentaciju odrediti i u nižem iznosu.
Maksimalan iznos alimentacije može biti od 15 do 50 procenata od zarade.
Što se tiče načina vršenja roditeljskog prava, napominjem, da roditelj treba u svom tužbenom zahtevu da predloži kom supružniku će se dodeliti deca tj. koji od njih će samostalno vršiti roditeljsko pravo i kakav će biti model i način viđanja dece sa drugim supružnikom.
Ukoliko morate da podnesete tužbu za razvod braka protiv supružnika, predlažem da decu poštedite svih činjenica i okolnosti vezanih za razvod i da ne pokušavate da ih ,,vrbujete” da budu na vašoj strani, imajući u vidu da je najbitnije da ostanete u dobrim odnosima sa supružnikom, jer je to u najboljem interesu vaše dece, te da se o svemu sa svojim supružnikom dogovarate. Imajte na umu da će drugi supružnik, kao i vi, uvek biti roditelj vašoj deci i da je za decu veoma važan odnos sa svojim roditeljima.

  • Ovaj tekst je objavljen u časopisu "Pronađite na Čukarici", u broju 33. Časopis možete pogledati ovde